Project - Intro

Project - Intro

Utbildningen för dig som arbetar med att planera, administrera och styra ett projekt.
Med MS Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp ditt projekt.
I utbildningen får du bl.a. lära dig att hantera aktiviteter och resurser, ekonomisk information, utskrifter, anpassa utseendet på "allt",
beräkna den kritiska linjen och följa upp och konsolidera projekt.
Kursen är mycket övningsintensiv med övningar som går ut på att lösa typiska projekt- och affärsproblem.

 • Grunderna
  - Idékedjan
  - Faserna 
 • Aktiviteterna
  - GANTT-schema
  - Menyrad
  - Tabell-, Inmatning, kostnad
  - Kalender 
  - Standardinställningar
  - Egenskaper i Arikiv 
 • Skapa ett projekt
 • Aktiviteter
 • Aktivitetsinformation
 • Ta fram utskrifter
 • Pröva utskrifter
 • Visa resurser
  - Resurslista
  - Resursalokering
  - Utjämning/Budgetering 
 • Spara med originalplan
 • Att arbeta med resurspool
 • Konsolidera projekt
 • Rapporter 

Produktblad som PDF

Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen.
Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa.
Lägst debitering 30 minuter.

DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad.
Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

Intresseanmälan

Alexander Johansson

Affärsområdeschef IT-tjänster

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Ulrika Kull Nordgren

Affärsutvecklare

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11