Excel - VBA makron i Excel

Excel - VBA makron i Excel

Ett makro är en samling kommandon som du kan köra med en enkel musklickning.
Makron kan användas för att automatisera praktiskt taget allt du kan göra i det program som du använder,
och kan till och med öppna helt nya möjligheter som du kanske inte trodde fanns.
Makron hjälper dig att spara tid och utökar funktionerna i det program du använder dagligen.
Lär dig skapa och redigera makron.

 • Makro
  - Spela in makron Excel
  - Köra makron i Excel
  - Redigera makron
 • Programmeringsmiljön
  - VBA-editorn
  - Sub-rutiner & funktioner
  - Var skriver man koden?
  - Villkorssatser
  - Få styr på koden
 • Slingor & loopar
 • Objekt
  - Egenskaper
  - Metoder
  - Händelser
 • Skapa formulär
 • Koppla kod till knappar & menyer

Produktblad som PDF

Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen.
Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa.
Lägst debitering 30 minuter.

DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad.
Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

Intresseanmälan

Alexander Johansson

Affärsområdeschef IT-tjänster

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Ulrika Kull Nordgren

Affärsutvecklare

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11