Access - Snäppet över

Access - Snäppet över

Lär dig hantera dina databaser i Access med formulär, urvalsfrågor & rapporthantering.
Microsoft Access har blivit ett av de Office-program som har flest användningsområden.
Det innehåller en mängd verktyg för att hantera större datamängder/databaser.
Access innehåller funktioner som gör att du kan komma åt och analysera viktig information och skapa nya kraftfulla databaslösningar.

 • Databasdesign
 • Avancerade urvalsfrågor
  - Kopplingsegenskaper
  - Villkor & parameterfrågor
  - Grupperingsfrågor
  - Skapa egna beräknande fält
  - Använda uttrycksverktyget
  - Korsfrågor & UNION frågor
  - SQL
  - Egenskaper för frågor & fält
 • Redigeringsfrågor
  - Uppdaterings- & tabellfrågor
  - Tilläggs- & bortagningsfrågor
 • Rapporter
  - Relaterade tabeller
  - Skapa relationer mellan tabeller
  - Uppslagsguiden
 • Filter & urvalsfrågor
  - Filtrera & sortera tabeller
  - Frågor & urvalsvillkor
  - Parameterfrågor
 • Formulär
  - Skapa & redigera formulär
 • Rapporter
  - Skapa rapporter & designläget
  - Gruppera information
  - Göra beräkningar
 • Formulär
  - Formulär med underformulär
  - Obundna formulär
  - Kontroller
 • Makron
  - Skapa makron
  - Koppla till knappar & händelser

Produktblad som PDF

Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen.
Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa.
Lägst debitering 30 minuter.

DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad.
Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

Se aktuellt schema

Produktblad som PDF

 

Intresseanmälan

Alexander Johansson

Affärsområdeschef IT-tjänster

alexander.johansson@dhsolutions.se 035-17 91 20

Ulrika Kull Nordgren

Affärsutvecklare

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11