Excel - PowerBI

Excel - PowerBI

Excel är det mest använda kalkylprogrammet på marknaden idag.
Med Power Query, Power Pivot och Power View har Excel blivit ett ännu kraftfullare verktyg för att analysera stora mängder data.
Microsoft har även utvecklat ett nytt verktyg, Power BI, inom området som kallas Self Service BI.
”Power” Excel och Power BI bygger på samma tekniker.
Denna kurs är för dig som arbetar med att skapa rapporter och göra dataanalyser.
Du får lära dig hämta och ”tvätta” data med Power Query, skapa datamodeller, göra beräkningar med formelspråket DAX
samt skapa rapporter och visualiseringar, både i Power BI Desktop och Excel.
Efter denna kursdag arbetar du smartare i Excel!

 • Övergripande genomgång av de
  olika verktygen och teknikerna
 • Hämta och Transformera data
  med Power Query 
 • Skapa en datamodell
 • DAX formler
 • Power pivottabeller och
  pivotdiagram
 • Power View
 • Power BI Desktop
 • Kort genomgång av
  molntjänsten Power BI services

Produktblad som PDF

Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen.
Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa.
Lägst debitering 30 minuter.

DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad.
Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

Intresseanmälan

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02