Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence syftar till att stödja effektivt beslutsfattande för ökad lönsamhet. Det görs genom att förädla informationen som finns i företagets affärssystem för att skapa effektiva beslutsunderlag.
Vi har lösningarna för alla typer av företag!

En lyckad BI-lösning fokuserar på affärsnyttan där resultatet är att verksamheten kontinuerligt får korrekt och värdefull information på ett snabbt och enkelt sätt. Den finns lättillgänglig via ett flertal analysverktyg och man använder resurser och tid på att analysera data, istället för att hitta och sammanställa den.

Vi på DH Solutions kan hjälpa er med detta genom att utifrån era behov ta fram en lösning som omfattar analys, utveckling och implementering. Vi har erfarenhet av att bygga datalager där data från flera olika källor integreras och kvalitetssäkras.

Låt BI bli ett verktyg för er:​
  • Ledningsinformation och målstyrning​
  • Budgetering och ekonomi​
  • Försäljningsanalys​
  • Analyser för lönsamhet och kostnader​
  • Prognoser, marknads- och kundanalyser​
Vi integrerar er data oavsett källa:

Försäljning, Orderstock, Lager, Offerter etc från filer, databaser och system.​
Ni behöver inte längre spendera dyrbar tid på att hitta och sammanställa data. ​

Data görs lättillgänglig via ett eller flera
av marknadens ledande analysverktyg:​
  • Microsoft Excel​
  • Microsoft PowerBI​
  • Microsoft Reporting Services​
  • Qlikview​
Rapporter visar traditionellt sett vad som har hänt, och aktuell status. ​
Med BI tar vi det här ett steg längre, och erbjuder analysmöjligheten att se varför saker sker och hur de kan förbättras.
Då behovet av statistik och analys ofta är mångsidigt och föränderligt över tid så är möjligheten till interaktion oerhört viktig.
Vi erbjuder verktyg där ni kan vrida och vända, pivotera och prova olika scenarion efter era egna behov.
Med en direkt koppling mot sammanställd data så kan ni skapa de rapporter ni har behov av, i det verktyg ni föredrar​.
Analysverktygen vi jobbar med erbjuder flera möjligheter att kollaborera,
genom att dela med sig av rapporter och sammanställningar på gemensamma plattformar. ​

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?