Funktioner

Funktioner

 • Molnbaserat – arbeta direkt från webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen
 • Möjlighet till lokal installation
 • Ärendekanaler via e-post, telefon eller självserviceportal
 • Konfigurera och editera samtligt innehåll i fält, formulär, mallar och mail
 • Skapa regelverk, och bestäm arbetsflödet
 • Notiser direkt i systemet eller via mail
 • Bifoga filer till ärenden
 • Registrera nya anmälare direkt i systemet eller koppla anmälarna automatiskt från ett affärssystem, välj mellan olika filformat
 • Generera rapport över dagens arbete, där handläggarna registrerat viktiga händelser som kan skickas till berörda personer som uppdragsgivare eller samordnare
 • Mät SLA på varje ärende
 • Koppla olika SLA till olika ärenderubriker
 • Pausa SLA vid valda underkategorier
 • Basera SLA-mätningen på organisationens arbetstider och helgdagar
 • Hantera projekten med engagemang och struktur
 • Håll hela projektgruppen informerad samtidigt
 • Koppla samman och koordinera ärenden
 • Använd funktioner som:

  • Aktivitetslista
  • Loggbok
  • Rapporter
 • Välj behörighet för olika användargrupper
 • Lägg interna beställningar i systemet, attesteringar och godkännanden registreras och kan följas upp

Dokument

 • Skapa en välsorterad dokumentbank
 • Nå dokumenten oavsett var du befinner dig.
 • Kategorisera dokumenten efter t.ex. instruktioner, användarhandböcker och kravspecifikationer

Fakturering

 • Importera artikel- och kundregister i systemet
 • Skicka orderunderlag till faktureringssystemet
 • Registrera arbetstid per ärende
 • Begränsa urvalet av artiklar till valt ämnesområde • Använd fördefinierade rapporter för en snabb och bra översikt av ärendenas prioritet, status och om de lösts i tid
 • Ärendeöversikt per operatör, med information om aktiva ärenden, hur många och vilka som avslutats
 • Mät antal ärenden, ärendetyper, SLA-avvikelser och andra faktorer. Använd underlaget för att optimera och strömlinjeforma organisationens processer
 • Exportera data till Excel för vidareutveckling
 • Koppla ärenden till era inventarier och bli uppdaterade när något behöver åtgärdas, bytas eller felanmälas
 • Samla information automatiskt från Microsoft SMS
 • Anpassa och editera antalet inventarietyper som skrivare, eller telefoner
 • Se samband mellan kostnader och tid kopplade till era inventarier

Enkät:

 • Följ upp kundnöjdhet med en skräddarsydd enkätundersökning från systemet
 • Skapa frågor och svar
 • Korrespondens sparas i systemet och är tillgänglig för utvärdering

FAQ

 • Bygg en kunskapsdatabas i systemet
 • Operatören skapar enkelt FAQ av noteringar i ärendet
 • Kunskapsdatabasen blir kärnan för informationshantering där ärendeoperatörerna kan hitta lösningar på återkommande eller komplexa problem för att minska ledtiderna
 • Publicera delar av eller hela frågor på hemsidan, så kunden själv kan söka svar
 • Varje fråga kan innehålla både ett externt svar som syns på hemsidan och ett internt svar som enbart kan läsas inne från systemet

 

 • Bygg en startsida med:

  • Aktuellt – Publicera schemalagda händelser och uppdateringar i ett snyggt och automatiskt nyhetsflöde.
  • Kalender – Visar viktiga datum, kommande händelser eller planerade förändringar
  • Senast inkomna ärenden
  • Ärendeöverblick i diagramform
 • Sökfunktion – där det går att söka på alla ingående delar i ett ärende
 • Avtal- & Licenshantering – Håll koll på organisationens alla avtal och licenser, när de löper ut, behöver förnyas eller bytas. Det genereras automatiskt ett ärende när ni behöver agera. Gör prognoser på avtalsperioder och faktureringsintervall
 • Språk – DH Helpdesk levereras på svenska och engelska som standard. Möjlighet finns till att komplettera med ytterligare språk
 • Ändringshantering – Vid planerade förändringar fungerar ändringshanteraren som ett stöd i planerings-, genomförande- och implementeringsfasen.
 • Ärendemallar – För att underlätta vid återkommande frågor, kan ärendemallar skapas. Dessa fyller snabbt i ett förutbestämt mönster och minskar ärendeoperatörens handhavande.
 • Email2ticket – Generera ärenden automatisk när en e-post kommer in. Koppla olika e-postadresser till olika ärendekategorier för att minimera hanteringstid
 • Självserviceportal - Låt användare registrera och följa sina ärenden via en självserviceportal
 • Förhandsvisa – Få en summering av ärendet genom att hovra muspekaren i ärendelistan
 • Koppla ihop ärenden med likartade problemformuleringar, därefter när det lösts informeras alla anslutna ärenden samtidigt
 • E-postmallar - Bygg och komponera personliga e-postmeddelanden med relevant och uppdaterad information från ärendet
 • Fler ärendeoperatörer kan arbeta samtidigt i ett ärende

Fredrik Landh

Avdelningschef Standardsystem

fredrik.landh@dhsolutions.se 035-17 91 24

Per Eriksson

Affärsområdeschef Systemutveckling

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Vill du komma i kontakt med oss?