Effektiv ärendehantering för hela företaget

Ärendehanteringsplattformen från DH Solutions sparar värdefull tid inom verksamheten, ger full kontroll över alla ärenden som skapas och är enkelt att använda för alla på företaget.

Över 4 000 personer jobbar redan effektivt med ärendehanteringsplattformen från DH Solutions.

Enkelt att anpassa ärendehanteringen efter verksamhetens behov

Flexibel plattform som är enkelt att anpassa efter verksamhetens specifika behov och arbetsflöde för ärendehantering. Anpassningen brukar inte så lång tid, för att komma igång snabbt.

Enkelt att anpassa
All information samlad

All information samlad på samma plats

All kommunikation i alla ärenden samlas på ett ställe, för att kunna följa, koordinera och hålla alla användare uppdaterade på ett enkelt sätt.

Stöd för kommunikation i flera kanaler

All kommunikation i alla ärenden samlas på ett ställe, för att kunna följa, koordinera och hålla alla användare uppdaterade på ett enkelt sätt.

Se alla funktioner
Kommunikation
Statistik

Statistik ger underlag för rätt beslut

Överskådlig och relevant statistik ger underlag för att följa upp och fatta beslut i verksamheten. Detta skapar affärsnytta på riktigt och är uppskattat hos våra kunder.

Integration med andra system

DH Solutions jobbar mycket med systemintegrationer, vilket underlättar för oss att integrera ärendehanteringsplattformen med till exempel affärssystem, CRM och liknande.

Integration med andra system
Molnbaserad

Molnbaserad plattform

Vår ärendehanteringsplattform är molnbaserad, vilket gör den lättåtkomligt på dator, surfplatta och mobil. Datan i plattformen hanteras säkert och säkerhetskopior tas dagligen.

Funktioner

 • Molnbaserat – arbeta direkt från webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen
 • Möjlighet till lokal installation
 • Ärendekanaler via e-post, telefon eller självserviceportal
 • Konfigurera och editera samtligt innehåll i fält, formulär, mallar och mail
 • Skapa regelverk, och bestäm arbetsflödet
 • Notiser direkt i systemet eller via mail
 • Bifoga filer till ärenden
 • Registrera nya anmälare direkt i systemet eller koppla anmälarna automatiskt från ett affärssystem, välj mellan olika filformat
 • Generera rapport över dagens arbete, där handläggarna registrerat viktiga händelser som kan skickas till berörda personer som uppdragsgivare eller samordnare • Mät SLA på varje ärende
 • Koppla olika SLA till olika ärenderubriker
 • Pausa SLA vid valda underkategorier
 • Basera SLA-mätningen på organisationens arbetstider och helgdagar
 • Hantera projekten med engagemang och struktur
 • Håll hela projektgruppen informerad samtidigt
 • Koppla samman och koordinera ärenden
 • Använd funktioner som:
  • Aktivitetslista
  • Loggbok
  • Rapporter
 • Välj behörighet för olika användargrupper
 • Lägg interna beställningar i systemet, attesteringar och godkännanden registreras och kan följas upp

Dokument

 • Skapa en välsorterad dokumentbank
 • Nå dokumenten oavsett var du befinner dig.
 • Kategorisera dokumenten efter t.ex. instruktioner, användarhandböcker och kravspecifikationer

Fakturering

 • Importera artikel- och kundregister i systemet
 • Skicka orderunderlag till faktureringssystemet
 • Registrera arbetstid per ärende
 • Begränsa urvalet av artiklar till valt ämnesområde

 

 • Använd fördefinierade rapporter för en snabb och bra översikt av ärendenas prioritet, status och om de lösts i tid
 • Ärendeöversikt per operatör, med information om aktiva ärenden, hur många och vilka som avslutats
 • Mät antal ärenden, ärendetyper, SLA-avvikelser och andra faktorer. Använd underlaget för att optimera och strömlinjeforma organisationens processer
 • Exportera data till Excel för vidareutveckling
 • Koppla ärenden till era inventarier och bli uppdaterade när något behöver åtgärdas, bytas eller felanmälas
 • Samla information automatiskt från Microsoft Configuration Manager
 • Anpassa och editera antalet inventarietyper som skrivare, eller telefoner
 • Se samband mellan kostnader och tid kopplade till era inventarier

Enkät:

 • Följ upp kundnöjdhet med en skräddarsydd enkätundersökning från systemet
 • Skapa frågor och svar
 • Korrespondens sparas i systemet och är tillgänglig för utvärdering

FAQ:

 • Bygg en kunskapsdatabas i systemet
 • Operatören skapar enkelt FAQ av noteringar i ärendet
 • Kunskapsdatabasen blir kärnan för informationshantering där ärendeoperatörerna kan hitta lösningar på återkommande eller komplexa problem för att minska ledtiderna
 • Publicera delar av eller hela frågor på hemsidan, så kunden själv kan söka svar
 • Varje fråga kan innehålla både ett externt svar som syns på hemsidan och ett internt svar som enbart kan läsas inne från systemet
 • Bygg en startsida med:
  • Aktuellt – Publicera schemalagda händelser och uppdateringar i ett snyggt och automatiskt nyhetsflöde.
  • Kalender – Visar viktiga datum, kommande händelser eller planerade förändringar
  • Senast inkomna ärenden
  • Ärendeöverblick i diagramform
 • Sökfunktion – där det går att söka på alla ingående delar i ett ärende
 • Avtal- & Licenshantering – Håll koll på organisationens alla avtal och licenser, när de löper ut, behöver förnyas eller bytas. Det genereras automatiskt ett ärende när ni behöver agera. Gör prognoser på avtalsperioder och faktureringsintervall
 • Språk – DH Helpdesk levereras på svenska och engelska som standard. Möjlighet finns till att komplettera med ytterligare språk
 • Ändringshantering – Vid planerade förändringar fungerar ändringshanteraren som ett stöd i planerings-, genomförande- och implementeringsfasen.
 • Ärendemallar – För att underlätta vid återkommande frågor, kan ärendemallar skapas. Dessa fyller snabbt i ett förutbestämt mönster och minskar ärendeoperatörens handhavande.
 • Email2ticket – Generera ärenden automatisk när en e-post kommer in. Koppla olika e-postadresser till olika ärendekategorier för att minimera hanteringstid
 • Självserviceportal - Låt användare registrera och följa sina ärenden via en självserviceportal
 • Förhandsvisa – Få en summering av ärendet genom att hovra muspekaren i ärendelistan
 • Koppla ihop ärenden med likartade problemformuleringar, därefter när det lösts informeras alla anslutna ärenden samtidigt
 • E-postmallar - Bygg och komponera personliga e-postmeddelanden med relevant och uppdaterad information från ärendet
 • Fler ärendeoperatörer kan arbeta samtidigt i ett ärende

Fördelar med ärendehantering från DH Solutions

 • Effektiviserar ärendehanteringen och sparar värdefull tid
 • Ger full kontroll över ärendehanteringsflödet i verksamheten
 • Tydlig prissättning med en månadskostnad från 249 SEK per användare och månad
Boka demo

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11