Affärssystem

Affärssystem som verktyg

Affärssystemet är oftast navet i verksamheten. Att utveckla verksamhetens processer och att använda affärs­systemet som verktyg för att arbeta med en kontinuerlig förbättring av effektiviteten och konkurrenskraften är en stor del av den digitala utvecklingen.

Våra kunders verksamheter med ett bra affärssystemstöd är det vi brinner för. Verksamhetskonsulting, systemutveckling, verksamhetsanalys och projektledning. Vi tillhandahåller flera tjänster runt ditt affärssystem. Med mångårig erfarenhet både kring att implementera nya system, men också det som kanske är viktigast, att hela tiden utveckla verk­samheten.

Bred erfarenhet & kompetens
Den erfarenhet och kompetens som finns på DH Solutions sträcker sig över de flesta företagsprocesser och våra verksamhetskonsulter har erfarenhet från CRM/säljstöd, logistik, projekt, tillverkning och ekonomi. Till detta utvecklar vi lösning­ar som ger bra underlag för besluts­stöd, både som lösningar inom ramen för affärssystemet men också som integrerade lösningar om dessa behov finns.

E-handel & mobila enheter
Affärssystem är ett begrepp som också innefattar lösningar inom områden som mobilitet. E-handel samt utveckling av applikationer.

Tillsammans med dig och din kunskap om din verksamhet kan vi med vår kompetens och de verktyg vi arbetar med få ditt företag att optimera sina processer och skapa ett verksamhetsstöd som är anpassat efter behoven.

 

Komplett affärssystem

Pyramid Business Studio är det kompletta affärssystemet, som stödjer företagets processer hela vägen från marknad, order, inköp, lager, projekt, produktion, utleverans, fakturering och ekonomi. Till denna grundfunktionalitet finns också ett väl utvecklat butikssystem, mobila lösningar och E-handel.
Pyramid är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för både mindre och medelstora företag. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Full kontroll

Beslutsstödet i Pyramid ger företaget möjlighet till kontinuerlig uppföljning av nyckeltal både på total nivå och inom respektive process. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt möter Pyramid den nya tidens behov, och ger våra kunder ett verksamhetsstöd som hela tiden kan utvecklas.

Verksamhetskonsulter

Vi på DH Solutions erbjuder systemet i kombination med mycket kompetenta konsulter, vilket innebär att vi kan vara en del av er verksamhets utveckling. Effektivitet, lönsamhet och ökad konkurrenskraft kommer vi att arbeta för i våra kunders verksamheter.

Flexibel användarmiljö

Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt.

Verksamheten där din kund finns

Pyramid för Handelsföretag ger din kund friheten att själv bestämma hur och när ordern ska läggas. Skicka via brev eller faxa, telefonorder, EDI eller varför inte lägga den via e-handeln. Vår e-handel, med tillhörande kundtjänst ger service dygnet runt.

Många sätt att prissätta

Pyramid ger många möjligheter att prissätta sortiment. Vi har stöd för prisavtal, prislistor, kampanjer. Bara för att nämna några. Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller helt och hållet manuellt. Lägg upp priset när du vill och tala om för Pyramid när det ska börja gälla.

Logistiken på dina villkor

I Pyramid finns det många vägar för effektiv och flexibel logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorstyrd. Koppla ihop Pyramid med ett transportsystem för transportbokning, fraktprisberäkning och uppföljning. Fakturan lämnar sen Pyramid via en mängd olika kanaler – e-faktura, e-post eller brev.

Arbeta mobilt

Mobiliteten i Pyramid ger dig möjlighet att arbeta med handdatorer. Handdatorerna hjälper dig med bland annat – inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.

Ta kontroll över projekten

Får dina projektledare rätt information?
Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig. Förändra vad som ska presenteras i projektcentralen så att den passar just dina behov.

Stora som små projekt, alla är viktiga

Pyramid för Entreprenadföretag ger de rapporteringsmöjligheter som krävs, både på kontoret och ute på projektplatsen. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter, kostnader och antal jämfört med kalkylen kan ses i sammanställd eller detaljerad form.

Ordning och reda på dokumenten

Pyramid ger dig ordning och reda på projektdokumenten som ex ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas till projekten och de finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att hitta.

Projektledare, inköpare och ekonomipersonal

Alla är i med i attestflödet av inkommande leverantörsfakturor som kan ta lång tid och vara krångligt, men med Pyramid blir det enkelt. Attestering på kontoret, i en smartphone eller på webben, du väljer själv. Inscannade fakturor kopplas till projekten och ger full koll på kostnader.

Spara tid

Med Pyramid för Entreprenadföretag får du ordning på rutinerna från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning.

Butiksdatasystemet helintegrerad lösning

Pyramid för Butik & Affärskedjor är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna.

Både i kassasystemet och på kontoret

Pyramid för Butik & Affärskedjor erbjuder en mängd med funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

En butik eller kedja av butiker

Pyramid för Butik & Affärskedjor passar lika bra för den lilla butiken som för butiker i en större kedja. Med kedjefunktionaliteten kopplar man samman fristående butiker till en kedja. Distribuera artikelinformation, lägg inköp och order, och statistik inom kedjan.

Får projektledarna rätt information?

Pyramid för Tjänsteföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig. Anpassa själv enkelt vad som ska presenteras i projektcentralen för att passa just dina behov.

Tid är pengar

Pyramid för Tjänsteföretag har de rapporteringsfunktioner som krävs för både kontoret och distansarbete via webben eller i en smartphone. T ex genereras både fakturerings- och löneunderlag automatiskt av tidrapporteringen. I en helintegrerad lösning som Pyramid Business Studio erbjuds också en direkt uppföljning på projekt, kunder och personal. Med allt tillgängligt i ett system sparas mycket tid för administrationen.

Attestfunktioner en trygghet

Idag då distansarbete och distribuerade organisationer förekommer allt mer, är det extra viktigt att kunna erbjuda attestering av tidrapporter och fakturor. Möjligheten till attestering av tidrapporter och fakturor, är avgörande för att få kontroll över och ekonomi i projekten. Pyramids attestfunktioner innebär en extra trygghet inför fakturering av kund.

Ordning och reda på dokumenten

Pyramid har bra funktioner för att hålla reda på projektdokument som t ex ritningar, avtal, korrespondens i form av e-post. Alla dokument kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att söka och hitta.

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret

Pyramid för Service och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning. Det är en helintegrerad lösning som är utvecklad i nära samarbete med användarna. Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet. Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice

Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras. Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert

Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.

Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs. Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning. Det är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras. För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.

 

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Rasmus Nilsson

Teamansvarig affärssystem

rasmus.nilsson@dhsolutions.se 035-17 91 79

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11

Vill du komma i kontakt med oss?