Vad är ett upplevelserum?

En unik chans för exempelvis ledningsgrupper och beslutsfattare att uppleva, testa och inspireras av Microsofts produkter och lösningar i molnet. Ett skräddarsytt forum där du och dina kollegor får insikter om hur modern IT och teknik möjliggör den moderna arbetsplatsen.

Ni får möjlighet att diskutera verksamhetsutveckling, idéer kring hur ni kan effektivisera och automatisera arbetsprocesser samt praktiska tips med hjälp av experter.

Hur?

Behovsinsamling

Vi börjar med en gemensam behovsinsamling där vi tillsammans går igenom er verksamhet, behov och dagliga utmaningar.

Workshop

Ett besök i Upplevelserummet är alltid helt anpassat efter ert behov. Den interaktiva workshopen förbereds och genomförs tillsammans med våra experter där fokuset är att ni ska få testa, utforska och bli inspirerade i en helt riskfri demo-miljö.

Anpassad återkoppling

När workshopen är genomförd sammanställer och återkommer våra experter med konkreta lösningsförslag hur ni ska ta nästa steg i er digitaliseringsresa.

Varför?

INSIKTER hur ny IT och teknik möjliggör den moderna arbetsplatsen.

En MÖJLIGHET att tillsammans med kollegor inventera, identifiera och inte minst diskutera vilka arbetsprocesser som idag är manuella, tidsödande, personberoende eller kanske sårbara.

CHANSEN att testa, inspireras och uppleva olika valmöjligheter som finns för att ni ska få en mer produktiv vardag och det i en helt riskfri demo-miljö.

KUNSKAP för att optimera användandet av applikationer och lösningar och ni kommer få med er praktiska och konkreta tips som ni kan använda direkt efter ert besök i upplevelserummet

Per Eriksson

Försäljningschef

per.eriksson@dhsolutions.se 035-17 91 02

Ulrika Kull Nordgren

Innesäljare och inköp

ulrika.kull-nordgren@dhsolutions.se 035-17 91 11