Projekt


Utbildningen för dig som arbetar med att planera, administrera och styra ett projekt. Med MS Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp ditt projekt. I utbildningen får du bl.a. lära dig att hantera aktiviteter och resurser, ekonomisk information, utskrifter, anpassa utseendet på "allt", beräkna den kritiska linjen och följa upp och konsolidera projekt ditt projekt. Kursen är mycket övningsintensiv med övningar som går ut på att lösa typiska projekt- och affärsproblem.

Kursinnehåll


 • Grunderna
  - Idékedjan
  - Faserna 
 • Aktiviteterna
  - GANTT-schema
  - Menyrad
  - Tabell-, Inmatning, kostnad
  - Kalender 
  - Standardinställningar
  - Egenskaper i Arikiv 
 • Skapa ett projekt
 • Aktiviteter
 • Aktivitetsinformation
 • Ta fram utskrifter
 • Pröva utskrifter
 • Visa resurser
  - Resurslista
  - Resursalokering
  - Utjämning/Budgetering 
 • Spara med originalplan
 • Att arbeta med resurspool
 • Konsolidera projekt
 • Rapporter 

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software