Makron i Excel


Ett makro är en samling kommandon som du kan köra med en enkel musklickning. Makron kan användas för att automatisera praktiskt taget allt du kan göra i det program som du använder, och kan till och med öppna helt nya möjligheter som du kanske inte trodde fanns. Makron hjälper dig att spara tid och utökar funktionerna i det program du använder dagligen. Lär dig skapa och redigera makron.

Kursinnehåll


 • Makro
  - Spela in makron Excel
  - Köra makron i Excel
  - Redigera makron
 • Programmeringsmiljön
  - VBA-editorn
  - Sub-rutiner & funktioner
  - Var skriver man koden?
  - Villkorssatser
  - Få styr på koden
 • Slingor & loopar
 • Objekt
  - Egenskaper
  - Metoder
  - Händelser
 • Skapa formulär
 • Koppla kod till knappar & menyer

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software