Excel PowerPivot & PowerBi


Excel är det mest använda kalkylprogrammet på marknaden idag. Med Power Query, Power Pivot och Power View har Excel blivit ett ännu kraftfullare verktyg för att analysera stora mängder data. Microsoft har även utvecklat ett nytt verktyg, Power BI, inom området som kallas Self Service BI. ”Power” Excel och Power BI bygger på samma tekniker. Denna kurs är för dig som arbetar med att skapa rapporter och göra dataanalyser. Du får lära dig hämta och ”tvätta” data med Power Query, skapa datamodeller, göra beräkningar med formelspråket DAX samt skapa rapporter och visualiseringar, både i Power BI Desktop och Excel.

Efter denna kursdag arbetar du smartare i Excel!

 

Kursinnehåll


 • Övergripande genomgång av de
  olika verktygen och teknikerna
 • Hämta och Transformera data
  med Power Query 
 • Skapa en datamodell
 • DAX formler
 • Power pivottabeller och
  pivotdiagram
 • Power View
 • Power BI Desktop
 • Kort genomgång av
  molntjänsten Power BI services

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

 

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software