Excel Listor, Pivottabeller & import


Excel är det mest använda kalkylprogrammet på marknaden idag. I Excel hanterar du både enkla och avancerade kalkyler.
Fördjupa dina kunskaper om listor, Pivottabeller & Import. Lär dig även mer om filterfunktioner och avancerat filter samt att skapa Pivotdiagram.

Efter denna kursdag arbetar du smartare i Excel!

 

Kursinnehåll


 • Skapa tabell
  - Sortera
  - Autofilter
  - Filterfunktioner
  - Avancerat filter
  - Sortera & låsa rubriker
 • Import Externa data
  - Textfiler, databaser & internet
 •  Pivottabeller
 • Pivotdiagram
 • Mer om diagram
  - Skapande & förändring
  - Dölja rader utan värden
  - Dölja serier
  - Dynamiska diagram

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

 

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software