Excel - Formler & Funktioner


Excel är det mest använda kalkylprogrammet på marknaden idag. I denna kurs lär du dig att arbeta smartare i Excel - Fördjupa dina kunskaper om funktioner och länkar. Lär dig använda funktioner för text, letaupp & referens m fl samt även att kapsla funktioner, länka mellan blad och arbetsböcker.

Efter denna kursdag arbetar du smartare i Excel!

 

Kursinnehåll


 • Funktioner
  - Statistiska funktioner
  - Logiska funktioner
  - Ärfunktioner
  - Textfunktioner
  - Letaupp & referens
  - Kapsla funktioner
  - Datumfunktioner
 • Effektivisera formler & funktioner
  - Absoluta & relativa referenser
  - Namngivna områden
  - Konsolidera över blad
  - Klistra in special
 • Villkorsstyrd formatering
 • Länkar

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

 

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software