InDesign grund


Lär dig det ledande layoutprogrammet på marknaden! Denna kurs är för dig som vill lära dig att skapa grafiskt material såsom tidningar, broschyrer, annonser och kataloger. Du får lära dig att använda InDesign för att montera ihop texter och bilder till färdiga layouter. Du får också lära dig att skapa PDF-filer av ditt färdiga material.

Kursinnehåll


 • Layoutkunskap/intro
 • Programfönstret
 • Inställningar
 • Verktygslådan
 • Skapa nytt dokument
 • Paletter/paneler
 • Sidor och mallsidor
 • Montera och skriva text
 • Montera objekt
 • Omforma objekt
 • Ordna och justera objekt
 • Formatera text och objekt
 • Arbeta med färger
 • Effekter på objekt
 • Exportera till PDF
 • Tips på vägen
 • Övningar

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software