Adobe intro – Idé till PDF


Utifrån en idé formas en produkt, text och bild monteras sedan i ett grafiskt layoutprogram. Trots att tekniken är mera lättillgänglig idag krävs det fortfarande kunskap för att få fram en korrekt tryckfärdig PDF. Man måste veta vilka krav de efterföljande produktionsstegen ställer och anpassa sitt arbete efter det. Vi kommer under dagen att framställa en broschyr som möter dessa krav så att du känner dig trygg med det material du lämnar ifrån dig. Vi arbetar i programmen InDesign, Photoshop och Acrobat.

Kursinnehåll


 • InDesign
  - Utformning av layout
  - Montera text & bild
  - Formatera text
  - Färg/färgrutor/övertoning
  - Exportera till PDF 
 • Photoshop
  - Analys av bilden
  - Färginställningar
  - Rätt storlek & upplösning
  - Justera färg/ljus
  - Friläggning
  - Olika filformat 
 • Acrobat
  - Inställningar i Distiller
  - Läs in inställningar
  - Redigera text & bild

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinnehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

Live Chat Software