Access snäppet över


Lär dig hantera dina databaser i Access med formulär, urvalsfrågor & rapporthantering. Microsoft Access har blivit ett av de Office-program som har flest användningsområden. Det innehåller en mängd verktyg för att hantera större datamängder/databaser. Access innehåller funktioner som gör att du kan komma åt och analysera viktig information och skapa nya kraftfulla databaslösningar.

Kursinnehåll


 • Databasdesign
 • Avancerade urvalsfrågor
  - Kopplingsegenskaper
  - Villkor & parameterfrågor
  - Grupperingsfrågor
  - Skapa egna beräknande fält
  - Använda uttrycksverktyget
  - Korsfrågor & UNION frågor
  - SQL
  - Egenskaper för frågor & fält
 • Redigeringsfrågor
  - Uppdaterings- & tabellfrågor
  - Tilläggs- & bortagningsfrågor
 • Rapporter
  - Relaterade tabeller
  - Skapa relationer mellan tabeller
  - Uppslagsguiden
 • Filter & urvalsfrågor
  - Filtrera & sortera tabeller
  - Frågor & urvalsvillkor
  - Parameterfrågor
 • Formulär
  - Skapa & redigera formulär
 • Rapporter
  - Skapa rapporter & designläget
  - Gruppera information
  - Göra beräkningar
 • Formulär
  - Formulär med underformulär
  - Obundna formulär
  - Kontroller
 • Makron
  - Skapa makron
  - Koppla till knappar & händelser

Telefonsupport


Fri telefonsupport ingår under 1 månad på kursinehållet direkt efter utbildningen. Övrig telefonsupport debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Lägst debitering 30 minuter.

Kurslokal


DH Solutions, Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad. Vid önskemål kan utbildningen även vara hos hos er eller på annan plats.

 

Pris


Se aktuellt schema

document-pdf-text.png Skriv ut produktblad som PDF

Anmälan


Datum:

Nuvarande version:

Namn:

E-postadress:

Telefon:

Företag:

Organisationsnummer:

E-post2:

 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Fler kurser inom området


Access - Snäppet grund

Live Chat Software