Utbildningar


Våra utbildningar håller mycket hög kvalitet. En kvalitet som i första hand säkerställs genom erfarna och kunniga utbildningskonsulter. Vi vet också att på dagens arbetsmarknad är rätt kompetens avgörande. För såväl företag som anställda och för att lyckas med de målsättningar man har.

Utbildningsform efter kunskap, behov och tid

  • Workshop
  • Schemalagda utbildningar 
  • Anpassade utbildningar 
  • Utbildning på plats 
  • Seminarier 
  • Förenklade rutiner

DH Solutions har de certifieringar som anses viktiga för att hålla en professionell nivå på utbildningsverksamheten. 

I samarbete med Cornerstone anordnar vi tekniska IT-utbildningar i Halmstad.

Live Chat Software