Systemutveckling


DH Solutions kan hjälpa ditt företag med allt som ingår i framgångsrik systemutveckling: erfarenhet, projektledning, kompetens samt erfarenhet av praktisk applikationsutveckling i både stora och små projekt.

Målet med vår verksamhet är att förenkla arbetet för kunden genom att bygga anpassade system som är både användarvänliga och effektiva.

Systemutveckling med fokus på verksamhetsutveckling
Vi vet att bra systemutveckling är resultatet av bra verksamhetsutveckling. För oss innebär det att vi i systemutvecklingen alltid fokuserar på kundens behov och kundens möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Systemdesign & Systemutveckling
Vi har en mångårig erfarenhet av att ta fram olika system anpassade efter kundens önskemål. Vår främsta styrka inom systemdesign är, tack vare vår erfarenhet, att vi snabbt kan sätta oss in i kundens verksamhet och utifrån detta skapa en lösning på den problemställning som finns.

Vi skapar kundspecifika system anpassade efter kundens önskemål och sätt att jobba, så att kunden snabbt och enkelt kan ta till sig och dra nytta av det utvecklade systemet. Vi utvecklar såväl helhetslösningar som kompletterande funktioner till redan existerande system, hela tiden anpassade efter kundens behov och önskemål.

Strategi- och Verksamhetsutveckling
För effektiva och varaktiga resultat inom verksamhetsutveckling krävs en helhetssyn. Därför omfattar DH Solutions arbete kring verksamhetsutveckling alla delarna som organisation, personal, processer och IT-strategier.

Våra konsulter har den erfarenhet och den innovationsförmåga som krävs vid utvecklingsarbetet. Tillsammans med er kan vi hjälpa ert företag att nå en effektiv förändring och ett varaktigt resultat.

Projektledning
Våra konsulter har lång erfarenhet av projektarbete, projektledning och är vana att arbeta med såväl stora och komplexa projekt som mindre och innovativa. Vi jobbar efter en egenutvecklad arbetsmetod där vi lägger tyngdpunkten på analys och design för att säkerställa arbetets kvalitet och att kundens förväntningar på projektet uppfylls.

Tack vare vår erfarenhet och våra metoder kan vi alltid garantera att ni får en väl utarbetad och genomtänkt produkt.

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Utvecklingsmiljöer


Alla våra systemutvecklare har en bred plattformserfarenhet och är även kunniga inom integrationsområdet. Nedan har vi listat exempel på vår kompetens, utan rangordning eller preferens.

 • MS Visual Basic
 • MS SQL Server
 • MS Visual Interdev
 • MS Office
 • ASP
 • .Net
 • Oracle
 • Jquery
 • Javascript
 • Lotus Domino/Notes
 • QlikView
 • StreamServe
 • IBM AS/400
 • XML
 • C#
Live Chat Software