DH Förbokade timmar


Idag är de flesta företag och organisationer beroende av att IT-systemen fungerar hela tiden. Vi hjälper er med garanterad tillgänglighet av erfarna tekniker när hjälpen behövs och med hjälp av Förbokade supporttimmar kan ni själva välja när dessa timmar ska disponeras.

Beskrivning av tjänsten

  • Drift av er IT-miljö (servrar, arbetsplatser, kommunikation mm.).
  • Fri disponering av supporttimmarna.
  • Redovisning av antalet utnyttjade timmar sker månadsvis tillsammans med en beskrivning av nerlagt arbete.
  • Tillgång till felanmälan via helpdesk eller vår bemannade kundtjänst.
  • Vid avtalstecknande tilldelas ni både ansvarig säljare och tekniker.

Övrigt

Vi har möjlighet att anpassa innehållet i tjänsten enligt de behov och önskemål som ni har. Eventuellt kvarstående timmar vid avtalsperiodens slut överförs vid förlängning av avtal. 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software