Business Intelligence


BI handlar om att på ett intelligent sätt ta hand om den information som finns i företagets affärs- och verksamhetssystem för att skapa bra och pålitliga beslutsunderlag.

En lyckad BI-lösning fokuserar på affärsnyttan där resultatet är att verksamheten kontinuerligt får korrekt och värdefull information på ett snabbt och enkelt sätt. Det gör det möjligt att kunna analysera information, simulera olika alternativ, ta effektiva beslut och få en god uppföljning.

Med dagens växande datavolymer och tidskrav kan det vara svårt, om inte nästan omöjligt, att upprätthålla säkerställd information genom manuellt hopsatta rapporter och analyser. Med en BI-lösning har ni informationen lättillgänglig via ett analysverktyg och kan använda resurser och tid på att analysera data istället för att hitta den.

Vi på DH Solutions kan hjälpa er med detta genom att utifrån era behov ta fram en lösning som omfattar analys, rådgivning, utveckling och implementering. Vi har erfarenhet av att bygga strukturerade datalager (data warehouse) där data från flera olika källor hanteras och integreras och där standardisering och kvalitetssäkring av informationen görs. QlikView och Microsoft Reporting Services är exempel på analysverktyg som våra lösningar bygger på.

Låt BI bli ett verktyg för er:

  • Ledningsinformation och målstyrning
  • Budgetering och ekonomi
  • Försäljningsanalys
  • Analyser för lönsamhet och kostnader
  • Prognoser, marknads- och kundanalyser

Exempel på analysverktyg och lösningar vi jobbar med:

  • Microsoft Excel
  • QlikView
  • Microsoft Reporting Services
  • Microsoft SQL Server
dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software