Affärssystemstjänster


Att utveckla våra kunders verksamheter med ett bra affärssystemstöd är det vi brinner för. Verksamhetskonsulting, systemutveckling, verksamhetsanalys och projektledning. Vi tillhandhåller flera tjänster runt ditt affärssystem.

Affärssystem som verktyg

Våra konsulter har mångårig erfarenhet både kring att implementera nya system, men också det som kanske är viktigast, att hela tiden utveckla verk­samheter och att använda affärs­systemet som verktyg för att arbeta med en kontinuerlig förbättring av effektiviteten och konkurrenskraften hos våra kunder. 

Bred erfarenhet & kompetens

Den erfarenhet och kompetens som finns på DH Solutions sträcker sig över de flesta företagsprocesser och våra verksamhetskonsulter har erfarenhet från CRM/säljstöd, logistik, projekt, tillverkning och ekonomi. Till detta utvecklar vi lösning­ar som ger bra underlag för besluts­stöd, både som lösningar inom ramen för affärssystemet men också som integrerade lösningar om dessa behov finns.

E-handel & mobila enheter

Affärssystem är ett begrepp som också innefattar lösningar inom områden som mobilitet. E-handel samt utveckling av applikationer. DH Solutions har stor erfarenhet och kompetens också inom dessa delar. 

Vi kan med vår kompetens och de verktyg vi arbetar med få företag att optimera sina processer och skapa ett verksamhetsstöd som är anpassat efter behoven.

 

Verksamhetskonsulting


Denna typ av tjänst innebär att erfarna konsulter hjälper Er som kund till
DH Solutions att utnyttja Era system på ett optimalt sätt sett ur Er verksamhets perspektiv.

Systemutveckling


Vi hjälper er med utveckling av era system när standard systemet behöver förändras för att uppnå maximal funktionalitet, för ett effektivt processtöd.

Verksamhetsanalys


Våra tjänster kring verksamhetsanalys innebär en genomlysning av hela eller delar av er verksamhet, för att identifiera de delar där det finns effektiviserings potential.

Applikationskonsulting


För att utnyttja standard systemet maximalt krävs stor kunskap kring de olika funktionerna i systemet. Dessa tjänster kan våra applikationskonsulter stå till tjänst med.

Förstudier


Förstudier genomför vi i samband med specifika delar av en verksamhet som behöver ett nytt systemstöd, vi kan också hjälpa till att välja det rätta system stödet.

Resurskonsult


Olika typer av personal brister kan vi hjälpa till att överbrygga under längre eller kortare perioder. Det kan gälla det mesta inom administration eller projekt drivning.

Projektledning


DH solutions erbjuder erfarna projektledare för att driva projekt främst relaterade till förändringsarbete kring IT-system. Vår projektmodell är etablerad och användbar i alla typer av projekt.

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Affärssystem


Vi erbjuder tjänster och lösning för bla följande affärssystem:

 • Pyramid
 • Movex/M3
 • Visma
 • Dynamics NAV

 

Branscher


Företag inom följande områden är vår primära grupp: 

 • Handel
 • Entreprenad
 • Butik och affärskedjor
 • Tjänster
 • Service
 • Tillverkning
 • Trading  
Live Chat Software