Ytterbygg


Ytterbygg AB behövde ett sätt att organisera de ärenden som inkom till områdena; servicearbeten och ombyggnadsprojekt. Under 2011 började därför ett samarbete med DH Solutions där ärendehanteringssystemet DH Helpdesk implementerades. Sedan starten har närmre 7 500 ärenden registrerats av de totalt 29 användarna.

Ytterbygg hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. De är aktiva fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa deras hyresgästers behov.

Verksamheten är familjeägd och startade för över 40 år sedan. Idag omfattar fastighetsbeståndet över 150 000 kvm lokaler.

Innan Ytterbygg började använda sig av ärendehanteringssystemet DH Helpdesk användes en blankett som lämnades in till handläggarna. Blanketterna fanns utspridda i bakfickor, portföljer etc. och vissa ”tråkigare” ärenden blev liggande utan återkoppling.

”Vi började leta efter ett system och fick via Kungälv kommun se DH Helpdesk. Vi jämförde olika alternativ men DH Helpdesk var det system som tilltalade oss mest. Det var generellt och anpassningsbart, gick att komma åt varifrån som helst och det kändes som ett tillförlitligt sätt att samla våra ärenden”, säger Mats Berntsson VD på Ytterbygg.

DH Helpdesk implementerades för två avdelningar på Ytterbygg under 2011;
Servicearbeten som använder DH Helpdesk för att ta emot felanmälningar och för medarbetare att registrera och tilldela handläggare.

Omyggnadsprojekt använder systemet för registrering av ärenden från den som hyr ut till den som gör ombyggnaden.

Medarbetare som jobbar ute på fältet använder sig av DH Helpdesk mobilapp där de har möjligheten att registrera och se information om ärenden såsom deadlines, projektnummer etc. Möjligheten att bifoga bilder till ärenden är en stor fördel.

”Våra förväntningar på DH Helpdesk var att kunna samla våra ärenden och få en bättre översikt på dessa samt en bättre återkoppling till våra kunder. Tack vare DH Helpdesk har vi förbättrat oss på alla dessa punkter”, säger Mats.

Ytterbygg har 29 användare varav ca 10 är externa. Sedan DH Helpdesk implementerades i 2011 har närmre 7 500 ärenden registrerats.


Läs mer om DH Helpdesk

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software