Rowico AB


"Genom detta system har vi fått en högre saldosäkerhet som innebär rätt info till våra kunder, lättare och hitta respektive produkt samt att man aldrig behöver lägga tid på onödigt spring" 
säger Magnus Ottehall, lageransvarig på Rowico AB. 

I ett läge där lagerytan ökade dramatiskt och den interna hanteringen inte hängde med blev det mesta tungrott. I och med att möbler är skrymmande och man måste sprida produkterna på många olika lagerplatser medförde detta onödigt spring till ett antal datorer spridda på olika platser i lagret. Effektiviteten var låg i och med allt åkande fram och tillbaka för kontroll av lagersaldo, lagerplatser, mm. 

Rowico vände sig till DH Solutions för att diskutera sina upplevda problem och hur de skulle kunna lösas. Lösningen blev ett heltäckande trådlöst nätverk på lagret tillsammans med trådlösa enheter som truckdatorer, handdatorer samt några bärbara datorer. Med endast 24 accesspunkter täcks lagerytan in. 

Systemet är uppbyggt kring en lösning från Trapeze som innebär att vart man än är snabbt kan få fram plockorder, lagerplatser mm. 

Trapeze är framförallt konstruerad för att tillmötesgå höga krav inom trådlös kommunikation. För att säkerställa att man kan leverera en lösning som är igång 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året har Trapeze identifierat fyra särskilt viktiga områden: 

  • Kapacitet
  • Stabilitet
  • Säkerhet
  • Hantering

Trapeze levererar produkter och lösningar som motsvarar mycket högt ställda krav inom dessa områden. Systemet administreras och övervakas enkelt med redundanta centralenheter. 

Lösningen är byggd med redundans för fullständig täckning även med fullt lager. För att inte orsaka störningar anpassar accesspunkterna sin uteffekt till de behov som finns. Detta ger även en energibesparing. 

Genom detta system har lagerhanteringen blivit mycket effektivare och mer tillförlitlig än tidigare och då framförallt vid expedition av order och vid inventering. 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software