Getinge Infection Control


Getinge Infection Control (GETINGE) rankas globalt bland de ledande producenterna av desinfektorer och autoklaver inom segmenten Hälso- och sjukvård och Life Science. Som ett steg på vägen mot ett globalt ISO-certifikat för hela bolaget beslutades att ett övergripande QMS skulle implementeras som definierar globala processer för alla siter och de 3200 anställda på GETINGE.

Sedan GETINGE grundades 1904 har företaget stått för innovation och tekniskt framåtskridande inom området desinfektion och sterilisation.

Tillsammans med de två övriga affärsområdena Extended Care (ARJOHUNTLEIGH) och Medical Systems (MAQUET), fokuserar hela Getingekoncernen (GETINGE GROUP) på den modernaste medicintekniken.

Organisationen GETINGE finns över hela världen, med 36 dotterbolag på sex kontinenter och över 230 distributörer och partnerföretag för försäljning och service som representerar GETINGE.

För att få struktur över sina processer började de titta på ett QMS-system som kunde förvara de samlade globala processerna.

Systerbolaget ARJOHUNTLEIGH hade några år tidigare gått via DH Solutions för att få en liknande lösning och då kvalifikationerna möttes och ARJOHUNTLEIGH var nöjda med systemet så togs beslutet att Getinge Infection Control skulle ha en likadan.

GETINGE valde dock en molnbaserad Sharepointlösning vilket skulle göra det mer lättillgängligt. Resultatet blev ClearPoint som är baserat på GETINGE vision, mission och värderingar definierar bolagets sätt att arbeta, inklusive metoder, resurser och verksamhet.

- Tidigare hade de globala processerna legat på vårt intranät, men det var ostrukturerat och oklart vem det var som var ägde dem. ClearPoint tydliggör detta samtidigt som allt finns samlat på ett och samma ställe, säger Peter Arvidsson Quality Application Manager GETINGE.

Kontakten med DH Solutions togs januari 2015, i början av februari var projektet igång och i slutet av samma månad levererades plattformen.

- DH Solutions kunde leverera trots tuff tidspress. Kontakten har alltid fungerat bra och vi är jättenöjda, säger Peter.


Uppdrag

Ett Quality Management System för GETINGES globala processer.

Lösning

ClearPoint, en specialframtagen Sharepointlösning anpassad efter GETINGES behov.

Resultat

En tydligare överblick av processer, processägare och relaterade dokument.

 

Läs mer om våra SharePoint-lösningar

dh-solutions

peter-citat.jpg

Live Chat Software