Depend Cosmetic grundades 1952 i Sverige och arbetade då endast mot frisörmarknaden till dess att Mårten Johansson tog över 1989. I början av 1990 ändrade företaget inriktning och fokus flyttades från frisörer till detaljhandeln.

-       Vi hade några år som var riktigt tuffa då vi försökte hitta vilken inriktning vi skulle ta och vad som skulle bli vår kärna, men det utkristalliserade sig ganska snart. Det blev ändring av kursen helt och hållet, berättar Mårten Johansson VD Depend Cosmetics.

Två områden blev nischade; nagel och nagelvårdsprodukter samt produkter för konturering av ögat. Ute i butik låg denna marknad inte i framkant och dialogen mellan slutkonsument och butiksbiträde var dålig. Kunskapsnivån kring produkterna var helt enkelt inte tillräcklig.

En intensiv period av produktutveckling inleddes och efter en första presentation på marknaden möttes Depend Cosmetic av ett slående resultat. Efter att ha lyckats i Sverige, Norge, Danmark och Finland på kort tid valde Depend att lite försiktigt börja exportera till Östeuropa.

Idag finns Depend i 52 länder och Asien har blivit nästa fokusområde där företaget även har satsat på egna bolag i Hongkong, Taiwan, Thailand och snart även i Kina.

All utveckling och tillverkning av sina produkter gör Depend Cosmetic på egen hand. Flytande produkter tillverkas i fabriken i Halmstad. Naglar, lösögonfransar och dylikt tillverkas i Indonesien där de investerat i egen produktion och tillverkning.

Under 2003 inledde Depend ett samarbete med DH Solutions som har fortgått sedan dess. Samarbetet innefattar ett övergripande ansvar för IT-miljon dels med ett Confident IT-avtal vilket innebär att DH Solutions arbetar proaktivt med IT-miljön vilket ger färre akuta problem och framför allt minskat beroende av enskilda personer samt DH Remote Backup. Försäkringsbolag, revisorer med flera ställer stora krav på att rätt rutiner görs, att backup finns på annan geografisk plats och att test av backupen sker kontinuerligt.

-       Vi måste kunna vara 100 % säkra på att informationen som finns i våra servrar snabbt går att återställa vid behov. En anledning till att DH Solutions sköter detta är att information finns säkert lagrad på annan plats och är inte personberoende dvs. att någon måste sköta hanteringen med band som ska förvaras på annat säkert ställe. En annan fördel med denna tjänst är att ingen intern backupenhet behövs som måste bytas ut när datamängden blir för stor och enheten inte längre räcker till, säger Anders Johansson Kvali & Miljöansvarig Depend Cosmestic.

Samarbetet med DH Solutions har fungerat så pass väl att Depend Cosmetic valt att behålla samma IT-leverantör sedan 2003.

-       Sitter vi här med samma IT-leverantör som vi började med så får vi bara lyfta på hatten och säga att ni har gör ett jäkligt bra jobb, avslutar Mårten.

dh-solutions

Mårten-Johansson-2014-citat.jpg

Live Chat Software