DH Remote Backup


Idag är de flesta företag och organisationer beroende av att IT-systemen fungerar hela tiden. Försäkringsbolag, revisorer med flera ställer stora krav på att rätt rutiner görs, att backup finns på annan geografisk plats och att test av backupen sker kontinuerligt.

Med denna tjänst erbjuder vi dig som kund att slippa hanteringen av er backup och istället låta DH Solutions ansvara för detta och på det viset säkerställa att de krav som finns är uppfyllda.

Beskrivning av tjänsten

 •   Backup sparas på DH Solutions servrar
 •   Allt data som skickas och lagras är krypterat 
 •   Endast förändrade filer skickas, förutom första tillfället då en fullständig backup sker
 •   Klientprogramvara installeras på specifik server eller klient hos kund
 •   Versionshantering efter önskemål, standard är 10 st backup-tillfällen
 •   Tjänsten har stöd för backup av de allra flesta operativsystem, men även för specifika programvaror så som, MS SQL Server, MS Exchange Server, Lotus Notes och Oracle mm
 •   Återläsning kan ske direkt av kund 

Fördelar

 •   Ni slipper daglig hantering av backupband och kontroll av backupstatus
 •   Ni får högre säkerhet genom lagring på annan geografisk plats
 •   Ni har även kontroll på var backupen finns lagrad
 •   Ni slipper löpande kostnader eller investeringar i form av ny backupstation, nya band eller för konsulttid vid problem
 •   DH Solutions kontrollerar backupen alla arbetsdagar
 •   DH Solutions genomför återställningstester kontinuerligt
dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software