DH Salary System


DH Salary System är ett administrativt verktyg som på ett enkelt sätt gör hela företagets lönesättningsprocess överblickbar, effektiv och kontrollerad. DH Salary System är ett lönesättningssystem, inte ett lönesystem. 

Verktyget är användarvänligt och enkelt, framtaget av användare för användare. DH Salary System ger företaget möjlighet att lämna pappershantering och excelböcker för en effektivare lönesättningshantering i ett modernt system. Det är enkelt att lägga till anställda, ändra revideringsperioder och skapa nya kvalifikationer. En stor fördel med verktyget är att det snabbt ger en historisk överblick av löner på person-, avdelnings- och företagsnivå. 


DH Salary System är ett administrativt datasystem: 

  • För olika lönesättningsmodeller 
  • För hantering av individuell lönesättning 
  • För medarbetare i produktion och administration 

DH Salary System ger vinster i form av: 

  • Strukturerad ansvarsfördelning 
  • Kvalitetssäkring av lönesättning 
  • Historik och dokumentation
dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software