Affärssystemet Pyramid


Pyramid Business Studio är det kompletta affärssystemet, som stödjer företagets processer hela vägen från marknad, order, inköp, lager, projekt, produktion, utleverans, fakturering och ekonomi. Till denna grundfunktionalitet finns också ett väl utvecklat butikssystem, mobila lösningar och E-handel.

Beslutsstödet i Pyramid ger företaget möjlighet till kontinuerlig uppföljning av nyckeltal både på total nivå och inom respektive process. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt möter Pyramid den nya tidens behov, och ger våra kunder ett verksamhetsstöd som hela tiden kan utvecklas.

Vi på DH Solutions erbjuder systemet i kombination med mycket kompetenta konsulter, vilket innebär att vi kan vara en del av er verksamhets utveckling. Effektivitet, lönsamhet och ökad konkurrenskraft kommer vi att arbeta för i våra kunders verksamheter.

Pyramid passar för små och medelstora företag samt avdelningar för de större företagen.

Moduluppbyggnaden i systemet gör att systemet passar för företag med verksamhet inom följande områden:

Användarvänlig arbetsmiljö!
Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt. Pyramids flexibilitet - din frihet!

Verksamheten där din kund finns!
Pyramid för Handelsföretag ger din kund friheten att själv bestämma hur och när ordern ska läggas. Skicka via brev eller faxa, telefonorder, EDI eller varför inte lägga den via e-handeln. Vår e-handel, med tillhörande kundtjänst ger service dygnet runt. Pyramids mångsidighet – kundens frihet!

Många sätt att prissätta!
Pyramid ger många möjligheter att prissätta sortiment. Vi har stöd för prisavtal, prislistor, kampanjer. Bara för att nämna några. Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller helt och hållet manuellt. Lägg upp priset när du vill och tala om för Pyramid när det ska börja gälla. Smidigt och enkelt!

Logistiken på dina villkor
I Pyramid finns det många vägar för effektiv och flexibel logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorstyrd. Koppla ihop Pyramid med ett transportsystem för transportbokning, fraktprisberäkning och uppföljning. Fakturan lämnar sen Pyramid via en mängd olika kanaler – e-faktura, e-post eller brev. Pyramid ger dig alternativen – du bestämmer!

Arbeta mobilt
Mobiliteten i Pyramid ger dig möjlighet att arbeta med handdatorer. Handdatorerna hjälper dig med bland annat – inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.

Funktioner

 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Inköpsplanering
 • Leveransplaner och prognoser
 • Hantering av flera fysiska lager
 • Flytande inventering
 • Lagerplatser
 • Batch-hantering
 • Mobila lösningar för lagerhållning och orderläggning
 • Koppling till TA-system
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Reklamationshantering
 • Intrastat
 • e-handel
 • Trepartshandel
 • Stöd för serienummermärkta varor
 • Kundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Hantering av flera olika valutor
 • E-faktura
 • Kundrelationer via de inbyggda CRM funktionerna.
 • Lönsamhetsuppföljning via kraftfulla statistikverktyg
 • EDI

Ta kontroll över projekten
Får dina projektledare rätt information? Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig! Förändra vad som ska presenteras i projektcentralen så att den passar just dina behov.   Pyramids flexibilitet - din frihet!

Stora som små projekt, alla är viktiga!
Pyramid för Entreprenadföretag ger de rapporteringsmöjligheter som krävs, både på kontoret och ute på projektplatsen. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt!  Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbeten hanteras. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter, kostnader och antal jämfört med kalkylen kan ses i sammanställd eller detaljerad form.

Ordning och reda på dokumenten
Pyramid ger dig ordning och reda på projektdokumenten som t.ex ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas till projekten och de finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att hitta.

Projektledare, inköpare och ekonomipersonal
Alla är ni med i attestflödet av inkommande leverantörsfakturor som kan ta lång tid och vara krångligt, men med Pyramid blir det en enkel match. Attestering på kontoret, i en smartphone eller på webben, du väljer själv! De inscannade fakturorna kopplas till projekten och ni har koll på dessa kostnader.

Spara tid
Med Pyramid för Entreprenadföretag får du ordning på rutinerna från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning.

Funktioner

 • Hantering av Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbete, interna projekt
 • Inköpsplanering
 • E-faktura leverantör
 • Acontofakturering enligt plan
 • Fakturering
 • E-faktura kund
 • Tidrapportering
 • Inrapportering av tider, material och leverantörsfakturor
 • Dokumenthantering, resursbokning och aktiviteter
 • Mobile Office och/eller Mobile arbetsorder
 • Inventarie
 • Prisinläsning/prisbok
 • Uthyrning
 • Projektredovisning
 • Husarbete (RUT och ROT-arbete)

Butiksdatasystemet utvecklat för dig
Pyramid för Butik & Affärskedjor är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i kassasystemet och på kontoret
Pyramid för Butik & Affärskedjor erbjuder en mängd med funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

En butik eller kedja av butiker?
Pyramid för Butik & Affärskedjor passar lika bra för den lilla butiken som för butiker i en större kedja. Med kedjefunktionaliteten kopplar man samman fristående butiker till en kedja. Distribuera artikelinformation, lägg inköp och order, och statistik inom kedjan.

Funktionalitet

 • Anpassningsbar försäljningsbild. Design efter dina behov!
 • Funktionsstyrning via enkla knappval
 • Koppla samman butiker med hjälp av kedjefunktionerna
 • Arbeta med kundorder direkt i kassan
 • Välj fram rätt artikel via sökning, streckkod, artikelkod
 • Stöd för serienummer märkta varor
 • Inbyggd produktkonfigurator
 • Slutkundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Mix and match
 • Multibuy
 • Handpenning
 • Många betalningssätt. Kan användas var för sig eller kombineras!
 • Betalning i valfri valuta
 • Betalkort. Integrerad eller fristående!
 • Tillgodokvitto
 • Presentkort
 • Betala kundfakturor direkt i kassasystemet
 • Kvitto- och rapportlayout sker enkelt via inbyggd rapportgenerator
 • Digitala kvitto. Spara kundens kvitto i molntjänsten Sparakvittot

Ta kontroll över projekten
Får projektledarna rätt information? Pyramid för Tjänsteföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig. Anpassa själv enkelt vad som ska presenteras i projektcentralen för att passa just dina behov.

Tid är pengar!
Pyramid för Tjänsteföretag har de rapporteringsfunktioner som krävs för både kontoret och distansarbete via webben eller i en smartphone. T ex genereras både fakturerings- och löneunderlag automatiskt av tidrapporteringen. I en helintegrerad lösning som Pyramid Business Studio erbjuds också en direkt uppföljning på projekt, kunder och personal. Med allt tillgängligt i ett system sparas mycket tid för administrationen.

Attestfunktioner en trygghet
Idag då distansarbete och distribuerade organisationer förekommer allt mer, är det extra viktigt att kunna erbjuda attestering av tidrapporter och fakturor. Möjligheten till attestering av tidrapporter och fakturor, är avgörande för att få kontroll över och ekonomi i projekten. Pyramids attestfunktioner innebär en extra trygghet inför fakturering av kund.

Ordning och reda på dokumenten
Pyramid har bra funktioner för att hålla reda på projektdokument som t ex ritningar, avtal, korrespondens i form av e-post. Alla dokument kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att söka och hitta.  

Behåll kontrollen i projekten från början till slut då Pyramid för Tjänsteföretag håller ordning på allt från offertarbete, beställning, rapportering, till fakturering och projektuppföljning.

Funktionalitet

 • Hantering av Anbudsprojekt, löpande arbete, kontrakt och interna projekt
 • Tidrapportering
 • Acontofakturering enligt plan
 • Fakturering
 • E-faktura kund
 • E-faktura leverantör
 • Inrapportering av tider, material och leverantörsfakturor
 • Dokumenthantering, resursbokning och aktiviteter
 • Mobile Office och/eller Mobile arbetsorder
 • Inventarie
 • Uthyrning
 • Projektredovisning
 • Husarbete (RUT och ROT-arbete)

Servicesystemet utvecklat för dig
Pyramid för Service och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret
Pyramid för Service och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet. Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice
Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.

Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert
Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.

Funktionalitet

 • Garanti lagras i tre nivåer för varje serviceobjekt. Leverantörsgaranti, Kundgaranti och Servicegaranti.
 • Servicetekniker kan jobba med mobil arbetsorder och ha direkt tillgång till kopplade manualer och dokument i sin mobiltelefon. Servicerapporter skickas med e-post direkt till kund i samband med utförd service.
 • Serviceåtgärder lagras per serviceobjekt / serienummer.
 • Automatisk uppföljning med hjälp av Pyramid tickers.
 • Håll dig välinformerad över bland annat bokningsläget med hjälp av Pyramid BI – Business Intelligence direkt i din smartphone.
 • Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Pyramid just för ert företag.
 • Automatisk lagerpåfyllning av servicebilar för att alltid ha ett optimalt servicelager för kommande uppdrag.
 • Resursbokning av personal via CRM/Säljstöd.
 • Möjligt att hyra ut eller låna ut maskiner med vår uthyrningsmodul.
 • Kundtjänst för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order.

MPS-systemet utvecklat för dig
Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i produktionen och på kontoret
Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs. Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?
Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras. För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.

Funktionalitet

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar
 
dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software