Kunden i fokus - MEC Gruppen


 

En av våra större kunder när det kommer till affärssystem är MEC Gruppen AB. Företaget är verksamt inom branschen för produktmedia och profilreklam och består av ett antal grossistföretag som tillsammans erbjuder Skandinaviens bredaste sortiment av profilprodukter och give-aways. Kunderna består i sin tur av vidareförsäljande företag som profilåterförsäljare, reklambyråer och liknande. 

Logoband.JPGBtCapmossor.jpg

Företagen i gruppen riktar sig mot samma bransch men har olika inriktning i specialistkompetenser och sortiment, vilket bidrar till produktbredden. Det sträcker sig från specialtillverkning enligt kunds önskemål och trading, till förädling av färdiga produkter från lager. Företaget har varit verksamt i drygt 30 år och är lokalt mer känt under namnet KEBACK, som etablerades 1985. Då var branschen ung och handlade till stor del om textilmärken, pins och tryck på skoltröjor, och har sedan dess vuxit markant.

KEBACK ingår numer i MEC Gruppen och svarar för den del av verksamheten som handlar om specialtillverkning enligt kunds önskemål. Efterhand som utvecklingen gått framåt har ledtiderna krympt och konkurrensen ökat. 

Produktionen sker fortfarande till största delen i Kina, där företaget haft kontor i drygt 20 år. Det egna kontoret är ett viktigt nav i upphandling och uppföljning av tillverkare. Även logistiken är en viktig del i verksamheten. Merparten av godset från Asien skickas med snabba leveranser, där de har ett väl utbyggt system för kostnadseffektiva lösningar. CSR-frågor, producentansvar och produktcertifikat är områden som blir allt viktigare. Att världen blir mer global och Alibabas intåg på marknaden gör det enkelt att hitta produkter men riskerna med okontrollerad produktion och import är uppenbara. 

Det företag vars logotyp exponeras på produkten, ska kunna förvänta sig att den uppfyller alla krav och är producerad på ett riktigt sätt till riktiga villkor, säger Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på MEC Gruppen.

När vi i år lanserade en ny hemsida med webbshop för våra återförsäljare, hjälpte DH Solutions oss med att få till en smidig och enkel lösning, när det kom till att koppla samman webbshop och webbsida med vårt affärsystem Pyramid.

"Utmaningen har legat i att få fram en sida som kan behandla en mängd prismatriser, variabler för tryckmetoder, stafflingar och liknande, och har under uppbyggnaden haft stor hjälp av DH Solutions” säger Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på MEC Gruppen.

“Keback använder Pyramid för alla bolag i Mec Gruppen och kör hela administrationen förutom löner genom systemet. De använder också Logtrade som vi integrerat mot Pyramid för transportadministration.

Pyramid har anpassats i några avseenden för att passa den typ av verksamhet som bedrivs, bl a i hanteringen av inköp och order som är centralt i verksamheten", säger Thomas Östensson, VD för DH Affärssystem.

Förutom konsulttjänster rörande Pyramid hjälper DH Solutions även till med att hantera MEC Gruppens domäner, samt nyttjar de DH Antivirus, för att trygga deras IT-miljö.

Affärssystemet Pyramid har varit med sedan mitten av nittotalet och under åren har vi gjort en mängd anpassningar för att passa verksamhetens utveckling. Sedan ett antal är år DH Solutions vår partner både för Pyramid och underhåll av servrar. Det är en trygghet att ha en extern kompetent leverantör på nära håll.

"Nu satsar vi vidare på att utveckla smarta lösningar på nätet, i kombination med nära och personlig service, som ska förenkla för våra kunder. I en tid där valmöjligheterna är oändliga blir enkelhet och service den lyx vi ska förmedla till våra kunder” säger Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på MEC Gruppen.

 


 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

cecilia_keback_box.jpg

"Utmaningen har legat i att få fram en sida som kan behandla en mängd prismatriser, variabler för tryckmetoder, stafflingar och liknande, och har under uppbyggnaden haft stor hjälp av DH Solutions” säger Cecilia Grahn Nyd, marknadschef på MEC Gruppen.

 

Kampanjknappar.JPG

Live Chat Software