Kunden i fokus - Höganäs AB


Verket där järnpulver tillverkas, är ett av de största av sitt slag i  världen. Pulvret används bland annat för tillverkning av detaljer med en komplicerad geometri skapa slitstarka ytor till befintliga stålkonstruktioner.  Vi är en liten spelare i stålvärlden men har etablerat oss som den dominerande i segmentet järnpulver. Det största användningsområdet för produkten är kopplat till fordonsindustrin. Varje bil innehåller i genomsnitt c:a 10 kg komponenter gjorda av järnpulver, säger Charlie Wedell, platschef på verket i Halmstad.

Höganäs är idag störst på marknaden när det kommer till att framställa just järnpulver, och har förutom anläggningar i just Höganäs och Halmstad, även kontor och fabriker i bland annat USA, Brasilien och Belgien. Vi har idag runt 35% av världsmarknaden, och hoppas naturligtvis på att ta större andelar framöver, och att verka för en växande marknad tillägger Charlie.

Till Halmstadverket levererar DH Solutions idag flera olika tjänster och lösningar som skall stödja och utveckla företagets produktionsverksamhet. Konsulterna Håkan Gunnarsson och Ulf Hermansson har utvecklat en beslutsstödslösning som bygger på att data hämtas dels från Halmstadverkets egna produktion, dels via informationsutbyte med huvudkontoret i Höganäs. Data lagras i ett datalager och kan sedan analyseras med hjälp av analysverktyget QlikView där DH Solutions har utvecklat många olika lösningar för olika behov i verksamheten. Utöver detta anlitar man ofta systemspecialister, då främst Stefan Enghult för att installera och konfigurera klienter och servrar och agerar ett allmänt bollplank för IT-relaterade frågor. Höganäs har även under åren använt DH Solutions för att kompetensutveckla personal och då främst inom användandet av Office-paketet.

En anledning till att vi använt oss av DH Solutions under så pass många år och fortsätter att köpa in tjänster av dom är deras djupa tekniska kompetens och höga servicenivå. Företaget visar alltid stort engagemang och arbetar proaktivt för att vi ska få en effektivare vardag rörande vår IT-miljö, säger Charlie.

Under det kommande året hoppas företaget att både växa på befintlig marknad, men även att utöka användandet av järnpulver över lag och expandera på marknaden i stort. Användningsområdena för järnpulver är många och utvecklingspotentialen på fler marknader är stor avslutar Charlie. 

 

Hoganas-web-logotype_280x55px.png

 


 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

hoganas_box_med textruta.png

 

 

Live Chat Software