Många frågar om GDPR


Den nya lagen träder i kraft den 25:e maj 2018. EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. GDPR kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om anställda eller kunder.

Ökade krav
De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till 4 procent av moderbolagets globala omsättning.

GDPR kan verka innebära en stor omställning, men den innebär också fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder. Genom att anpassa sin organisations personuppgifter efter GDPR visar man bland annat att man har kontroll och ett effektivt arbetssätt.

Vad bör man göra?
Första steget kan vara att gå igenom vilka register man har och vilka personuppgifter som finns i dessa. Att ha en policy inom organisationen som talar om hur man ska hantera personuppgifter inom organisationen är också ett dokument som man bör ta fram.

Är ni på gång och starta upp ert arbete med GDPR så kan vi vara en partner när det gäller att se över IT-biten.

Vi på DH Solutions kan vara med hos er i uppstarten av arbetet med GDPR och bidra med:

  • Stöd i uppstartsprocessen
  • Inventering av system och register
  • Rådge och hjälpa till med säkerhet
  • Presentera och skapa förståelse för ledningsgrupp
  • Ta fram biträdesavtal för de tjänster vi tillhandahåller

 

För mer info om GDPR kontakta gärna VD Helena Eriksson, tel 035-179107 eller mail helena.eriksson@dhsolutions.se


 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software