Många frågar om GDPR


Den nya lagen träder i kraft den 25:e maj 2018. EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. GDPR kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om anställda eller kunder.

Ökade krav
Mycket av det som gäller i GDPR är på samma nivå som i nuvarande PUL (Personuppgiftslagen). Utvecklingen kräver naturligtvis att man har behövt se över lagen och förtydliga hanteringen av personuppgifter. De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är tuffare och väsentligt högre än i PUL och bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till 4 procent av moderbolagets globala omsättning.

GDPR kan verka innebära en stor omställning, men den innebär också fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder. Genom att anpassa sin organisations personuppgifter efter GDPR visar man bland annat att man har kontroll och ett effektivt arbetssätt.

Vad bör man göra?
Första steget kan vara att gå igenom vilka register man har och vilka personuppgifter som finns i dessa. Att ha en policy inom organisationen som talar om hur man ska hantera personuppgifter inom organisationen är också ett dokument som man bör ta fram.

Det finns många seminarier och utbildningar om GDPR där man kan lära mer och få en inblick i vad som behövs göras.

Vi på DH Solutions är just nu mitt uppe i vår process och går igenom vilka personuppgifter som vi behandlar både internt men även vad som gäller för våra kunder som använder vår drift och våra olika system/program och vilka ansvar som finns. Vår ambition är att det ska finnas en tydlighet i att våra kunders information är säker och vem som ansvarar för personuppgifterna.

 

För mer info om GDPR hos oss på DH Solutions kontakta gärna
VD Helena Eriksson, tel 035-179107 eller mail helena.eriksson@dhsolutions.se


 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software