Historia


1972

När Sven Eriksson, 1972 beslutade sig för att starta Datahalland hade han tre års erfarenhet av datorer. Från början hyrde Sven in sig i en dator, IBM System/3 modell 10 med 96 kolumners hålkort, och arbetade kvällstid med körningarna, dvs företag lämnade in underlag såsom följesedlar av leveranser, redovisning, statistikunderlag och genom bearbetning fördes uppgifterna över till hålkort, hålremsa eller disketter varefter dessa kunde bearbetas i datorn och med olika program skapa fakturor, kundreskontror, räntefakturor, kravbrev, huvudbok, statistik mm.

1975

En prismässigt och storleksmässigt lämplig ny dator kom ut på marknaden - IBM System/32. Då kunde vi satsa på eget system och dessutom kunde mindre företag skaffa eget. Detta innebar programmering även utanför vårt eget system och därigenom ökades möjligheterna att kunna växa ytterligare något. Kontorslokalerna blev Sylves gamla konditori på Badhusgatan 10. Antal anställda var 5.

1978

Vi bytte till IBM System/34, ett fleranvändarsystem med många nya finesser. Nu kunde vi erbjuda möjligheten att via telenätet ligga on-line mot vårt datorsystem och fungera som dataavdelning med ansvar för program, backup, utveckling, utbildning, men där bearbetning sköttes av företagens egen personal på inkopplade terminaler. Antal anställda var 6.

1979

Vår första mikrodator köps in, en PET Commodore. Commodore var vårt första varumärke på persondatorer som vi jobbade med.

1983

Inköptes IBM System/36 med ytterligare utvecklat operativsystem, större hårddiskar - 400 miljoner tecken - och snabbare processorer. Utbyggnaden har sedan skett löpande med flera hårddiskar och med utökad minneskapacitet. 72 lokala terminaler kan anslutas och 64 terminaler kan fjärranslutas on-line över televerkets ledningar. IBM introducerar PC i Sverige och vi blev en av återförsäljarna. Antal anställda var 12.

1987

Ett dataföretag med servicebyrå, programmering, försäljning av hård- mjukvara, utbildning, teknisk service. Våra produkter var IBM och Commodore, vilket för oss var garanti för kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Nätverk mellan persondatorer och mellan dessa och större datorer var det som växte fram i stark fart. Lagringskapaciteten och allt snabbare processorer öppnade möjligheterna på många områden. Datorstödd konstruktion, skapa bilder och musik har börjat utvecklats. Antal anställda var 13.

1989

System/ 36 byttes till IBM AS/400 med internminne på 16 Mb och diskminne på 2 Gb (2000Mb), en dator någonstans mellan minidatorer och stordatorer. Datorn medförde många nya finesser och efterhand lärde vi oss själva liksom våra servicekunder att utnyttja systemet.

1990

Vi flyttade in i egna kontorslokaler på Sperlingsholmsvägen 25 och därmed blev alla avdelningarna i företagets verksamhet samlade under ett tak, en viktig bit för att snabbare kunna fylla kundernas behov och en viktig bit för att få alla anställda att känna samhörigheten. Antal anställda var 19.

1994

Den strukturomvandling som skett i branschen med pressade priser för hårdvaran men med en ökande tjänsteförsäljning med nätinstallationer och supportavtal, teknisk service ger möjligheter att växa inom dessa segment varför en större satsning sker på utbildning av befintlig personal. Externa utbildningar sker också med stort intresse och här känner vi ett stort behov hos våra kunder.

1996

Servicebyråverksamheten bedrivs på en ny AS/400, en dator med snabba processorer, stort internminne och mycket hårddisk. Programmering sker för AS/400 miljön men även för persondatormiljön. Den externa utbildningen har utvecklats väl och kurser ges i PC-körkort, Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint. Novell NetWare är det traditionella PC-nätet.

1998

Datahalland fortsätter att utveckla sig mot ett mer renodlat kunskaps- och tjänsteföretag. Nyrekrytering sker inom såväl systemintegration som applikationsutveckling och medeltalet anställda blir 21 anställda, en ökning från 1994 med nio.

2002

Fem medarbetare inom systemintegration och programmering anställs från tidigare HADAB, Halmstad Dataservice AB.

2003

Fortsatt god marknadsutveckling framför allt inom systemintegration vilket medför att vi växer till 50 medarbetare. Flera nya större kontrakt gällande teknik och support tillkommer.

2005

Invigning av tillbyggda lokaler för utbildningsverksamheten och applikationsutveckling.

2006

Regionens ledande leverantör av behovsanpassade IT-lösningar. Datahalland välkomnar Net Tech i Halmstad AB:s teknik- & supportkunder. Anpassning av organisationen till marknadsförutsättningarna medför att vi nu är 35 medarbetare.

2007

Datahalland 35 år! En stark BEHOVS-leverantör i tiden!

2009

Datahalland lanserar drifttjänster på bred front, från Remote Backup, Hosted Exchange, Antivirus, Spamfiltrering till drift av affärssystem eller annan applikation på delad eller egen server.

2010

Datahalland expanderar verksamheten och utökar antalet anställda. Starkt fokus på effektivisering och utveckling av verksamheter samt en målmedveten satsning på kundnytta.

2011

Datahalland förstärker såväl teknikavdelningen och driftorganisationen som säljfunktionen. Ett nytt affärsområde startas upp; Affärssystem som inledningsvis arbetar med Pyramid som system och sysselsätter fyra medarbetare.

2012

Datahalland = DH Solutions. Efter 40 år i branschen går vi nu vidare mot nya mål och med ett nytt namn. Vi ändrar vårt namn från Datahalland till DH Solutions. Under våra 40 år så har tekniken och begreppen förändrats och världen har krympt. För att bevara varumärkets värde och utveckla det efter marknadens förändringar har vi nu förnyat vårt namn. Vi skapar nu ett nytt varumärke DH Solutions men behåller Datahalland som juridiskt företagsnamn.

2014

Görs en omorganisation med mer inriktning mot marknadsmässig bearbetning både lokalt och internationellt.

Den 31/10 hyllades företagsamheten och företagshjältarna i regionen med den traditionella Galan, anordnat av Halmstads Näringslivs AB. Ett tio-tal prestigefyllda priser delades ut till människor och företag i regionen som presterat något utöver det vanliga. DH Solutions tilldelades priset som Årets Innovationsföretag 2014. 

2015

DH Solutions arbetar förutom den ordinära verksamheten med att utveckla programvaran DH Anticounterfeit.
Piratkopiering av välkända varumärken är ett stort problem över hela världen, t ex inom elektronik, kläder, väskor, bilkomponenter.
Programmet samlar in data om ett företags egen verksamhet och man kan därigenom känna igen när en produkt avviker från sitt mönster.
För programmet grundas ett nytt bolag, DH Anticounterfeit AB.

Sammanslagning av affärsområdena Systemteknik och Utbildning till IT-tjänster. Sammanslagningen ger ett mer enhetligt utbud när det gäller lösningar för företag och deras IT-miljö.

2016

Förhandlingar har skett med tre investerare och under året har bolaget  DH Anticounterfeit AB flyttats ut till eget fristående bolag.
Personal flyttas med och ny personal anställs för att utveckla programvaran.

DH Solutions förändrar organisationen och utser Helena Eriksson till VD från september 2016.

Ett nytt bolag grundas, DHS Group AB, som förvaltar delägande i DH Solutions AB och DH Anticounterfeit AB.

2017

Den 21 mars firas 45-årsdagen av registrering av Datahalland AB, numera DH Solutions AB.

 

 

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software