Samhällscertifiering


DH Solutions sitter i styrelsen och är en av initiativtagarna till Föreningen för Ökat Samhällsengagemang som är en fristående del av Trygga Halmstad. Styrelsen har ett nära samarbete med kommunens brottsförebyggande organisation, polisen och kriminalvården vilka rekommenderar projekt och insatser för styrelsen att stödja med de resurser föreningen förfogar över. 

Föreningen verkar för en samhällscertifiering som skall bidra till ett ökat samhällsengagemang. 

Samhällsceritfiering får den företagare, organisation eller förening som betalar medlemsavgift till föreningen för Ökat Samhällsengagemang och uppfyller kriterierna för certifieringen. Målet är att öka engagemanget och minska ungdomskriminaliteten och drogbruket bland Halmstads ungdomar.

 

Sponsring


Vi på DH Solutions är måna om att det ska finnas aktiviteter och bra stöd för ungdomar i vår närhet. Vårt engagemang i olika föreningar ser vi som ett led i detta arbete. DH Solutions sponsrar och stödjer:

BRIS


Genom BRIS och Barnens Hjälptelefon får barn och ungdomar prata med en vuxen och helt oberoende person. Någon som lyssnar, stödjer och inte tar parti. Tyvärr finns det ett stort behov av detta bland barn och ungdomar. 

BRIS tar sig inte bara tid med barnen, vi upplyser och utbildar vuxna hur de kan ge tid, intresse och stöd till sina barn. 

DH Solutions stödjer och sponsrar kontinuerligt BRIS och deras aktiviteter. 

http://www.bris.se/

dh-solutions

Vill du veta mer

Ico -phone -white 035 - 17 91 00

Ico -mail -white sales@dhsolutions.se

Live Chat Software